Bedrijfsrevisoren

Als bedrijfsrevisoren staan wij u bij met diverse opdrachten. Zo kunt u onder meer een beroep doen op onze diensten voor:

  • commissarismandaten in ondernemingen en verenigingen
  • specifieke opdrachten voor bedrijfsrevisoren, zoals vereffeningen, omzettingen, fusies, splitsingen, inbreng in natura en quasi-inbreng
  • waardering van ondernemingen
  • due diligence bij overname van ondernemingen
  • raadgeving over de organisatie en het beheer van de onderneming

Ons kabinet is ook gespecialiseerd in:

  • opdrachten als deskundige ten dienste van rechtbanken
  • controleopdrachten van notarissen in opdracht van de Kamer van Notarissen van het Brussels Gewest en Vlaams Brabant
  • waarderingen van notariskantoren uitgevoerd in opdracht van de Nationale Kamer der Notarissen